Käsitteiden opiskelu

Abstratiajattelu, käsitteiden ja niiden välisen yhteyden ymmärtäminen on välillä vaikeaa opiskelijoille. Tästä syystä niiden opettaminenkin on välillä vaikeaa. Mitä sitten avuksi? Tässä artikkelissa pohdin, miten MAB4 kurssilla voisi aihetta lähestyä. Käytetyt menetelmät olivat tällä kertaa parikeskustelu, omat muistiinpanot ja ryhmän muistiinpanot GoogeDriveen.

Lue loppuun

Mainokset

Hämeenlinnasta bussilla kohti Turkua

Terveisiä ITK2013 päiviltä!

Vuodessa monet asiat menneet eteenpäin tosin uutta ja mullistavaa tuskin on tapahtunut. Erilaisia oppimisympäristöjä tarjoavia palveluja oli mukavasti esillä tälläkin kertaa. Näiden ympäristöjen valmiit sisällöt tuntuvat olevan nyt se juttu. Moni tarjoaa lukioillekin oppimateriaalia sähköisessä muodossa, mutta näihin sisältöihin tutustuminen on tällä hetkellä lähes mahdotonta. Pitäisikö siis ostaa sika säkissä? Mikäli materiaali on linkkejä Opetus.tv:n hyviin videoihin, pidän tällaisen materiaalin maksamista järjettömänä.

Lue loppuun

Matematiikan opettaja esseekirjoittamisen lähteillä

Porin aikuislukion vesopäivä avasi näkökulmia tieteelliseen kirjoittamiseen ja samalla toi työkaluja lukiolaisen esseevastauksen tai tutkielman ohjeistamiseen. Teppo Hjelt Porin yliopistokeskuksen tiedekirjastosta oli esitelmöimässä aikuislukion opettajille lähteiden oikeasta käytöstä, lähdekritiikistä ja plagioinnista. Todella mielenkiintoinen, asiantunteva ja mukaansa tempaava luento aiheesta! Kiitos, Teppo Hjelt!

Lue loppuun

Ajatuksia ITK2012 jälkeen

ITK-päivien hektiseen tunnelmaan pääseen aina välittömästi astuessaan sisään messutapahtumaan. Jos ei ole kokonut kävijä kaikki esillä oleva tahtoo jäädä pyörimään päähän saamatta ajatuksesta kiinni ja pystymättä jäsentämään päivien aikana tulleita asioita, ihmisiä ja ajatuksia. Tämäkin kirjoitus on vain ajatusten virtaa ko. päivien jälkeisestä tunnelmasta.

Tässä omia helmiäni ITK2012 päiviltä.

Lue loppuun

Matematiikan avaaminen opiskelijalähtöisesti

MAB5 kurssilaiset joutuivat avaamaan opiskeluaan kirjoittamalla Wikispaces -palveluun omasta opiskelustaan. Kurssin aloituksessa tehty orientaario auttoi osaa opiskelijoista pohtimaan omaa oppimistaan, osalle wikin kirjoitus jäi pelkäksi opetttajan määräämäksi opiskelumuodoksi.

Kurssiin kuului osasuorituksina kaksi testia, joissa oli muutama tehtävä edellisen kertojen aiheista. Molempien testien jälkeen opiskelijat saivat tehtäväksi kirjoittaa wikiin mitä testi testasi, mitä heidän olisi pitänyt osata ja mitä he jo osasivat ja jos eivät vielä osanneet, mitä aikoivat tehdä asialle. Lyhyesti oli myös tarkoitus kirjoittaa kyseisen aihepiirin keskeisimpien asioiden määrittelyjä ja avata niitä omin sanoin. Tavoitteena oli siis syväoppiminen, saada asiat opiskelijoiden omaksi pääomaksi.

Kirjoittaminen matematiikassa on opiskelijoille omituinen opiskelumuoto ja oppimispäiväkirjan pitäminen matematiikan opiskelusta ei ottanut oikein tuulta purjeisiin. Edellämainitut opettajalähtöiset tekstit opiskelijat kyllä tuottivat, mutta omaehtoista kirjoittamista ei tapahtunut. Tässä kohtaa opettajan olisi heitä siihen pitänyt aktiivisemmin kannustaa, ehkä laatia sopiva kannustusohjelma arviointia ajatellen. Tämän ryhmän opiskelijoille oli  kuitenkin entuudestaan tuttua matematiikan aukikirjoittaminen eräältä aikaisemmalta matematiikan kurssilta ja heiltä saadun positiivisen palautteen vuoksi tätä kannatti mielestäni jatkaa. Niille, jotka suhtautuivat negatiivisesti matematiikan pohdiskelu ei suuremmin tuonut esille mitään erityistä oman oppimisen lisäarvoa. Ne opiskelijat, jotka olivat aikaisemmalla kurssilla huomanneet tällaisen työskentelymuodon tukevan omaa opiskeluaan saivat taas enemmän irti tästä matematiikan kurssista.

MAB5 kurssin aloitus

Lukiossa opiskelijoiden täytyisi omaksua kurssin aiheet lyhyessä ajassa. Kurssin kokonaisuuden jäsentäminen lienee haasteellista opiskelijalle, joka tulee ensimmäiselle oppitunnille ilman minkäänlaista pohdintaa siitä, että mitä kurssilla tullaan käsittelemään. Teimme ryhmäni kanssa MAB5 kurssin aloituksen niin, että opiskelijoiden tuli laatia itselleen opiskeluaikataulu. Tällaisen aikataulun laadintaa voi tietysti pitää mahdottomana tehtävänä opiskelijoille. Osalle se taisi sitä ollakin. Opiskelijat saivat päättää tekisivätkö he aikataulun parin kanssa vai yksin, aikataulun he kirjoittivat Wikispaces´iin luomalleni wikiin. Jokainen teki itselleen oman sivun, johon aikataulu piti tehdä.

Aikataulua tekemässä

Kaikille tehtävä merkitsi sitä, että piti tutustua kurssin aiheisiin. Jokainen joutui kahlaamaa oppikirjaa silmäillen mitä aiheita kurssiin tulisi kuulumaan. Opiskelijoiden keskustelujen kirjo oli tietysti laaja. Osa keskittyi purnaamaan, että miksi opettaja ei anna valmista aikataulua. Osa suoriutui tehtävästä sisällysluettelon perusteella. Mutta sitten oli niitäkin ryhmiä, joissa keskusteltiin hyvinkin asiantuntevasti jokaisesta kurssinaiheesta pohtien mikä aihe on, miten paljon aikaa sen ymmärtäminen vaatisi. Olin kertonut opiskelijoille, että heidän tulee kurssin aikana tehdä kaksi testiä ja kerroin myös niiden aiheet. Nämä tietysti osaltaan ryhmittäisivät heidän opiskeluaan. Opettajana uskon, että jokaiselle muodostui käsitys siitä, että mitä kurssilla tullaan opiskelemaan. Ja että varmasti se auttaa heitä jäsentämään kurssin edetessä opiskelemiaan asioita. Toivon tietenkin, että tämä palvelee myös sitä, että paremmin jäsentyneenä kurssin aiheiden ymmärtäminen muuttuu myös syvällisemmäksi.

Toinen wikityöskentelyn muoto tällä kurssilla tulee olemaan oman oppimispäiväkirjan pitäminen. Sen työstäminen aloitettiin toisella opetuskerralla.